Software

Vytváříme řídicí systémy dle požadavků a přání zákazníka! 

 

Řídicí systém pro adaptivní osvětlení v budovách

Systém je navržent tak, aby zajistil požadovanou úroveň osvětlení ve vnitřních prostárách budov (zónách) a to zcela autonomně bez zásahu obshluhy. Tím dochází k hospodárnému provozu systému osvětlení při dodržení požadovaných limitů osvětlení a zvýšení uživatelského komfortu.

Systém snímá intenzitu osvětlení a přítomnost osob a dle zjištěných parametrů řídí výkon světelných zdrojů v příslušné zóně. Dále umoňuje automatickou diagnostiku svítidel a čidel a případné poruchy hlásí nadřazenému řídicímu systému nebo pomocí e-mailu. 

Výhody:

  • Přehledná instalace, možnost změny konfigurace systému a jednoduché rozšíření
  • Zajištění požadovaných limitů pro intenzutu osvětlení dle přítomnosti osob a velikosti přirozeného osvětlení
  • Možnost připojení libovolného stmívatelného svítidla s předřadníkem DALI
  • Možnost individuálního nastavení pro jednotlivé zóny
  • Automatická diagnostika svítidel a čidel
  • Výpočet spotřeby dle jednotlivých zón a svítidel
  • Nastavení pomocí webového rozhraní nebo dotykového displeje
  • Bezdrátová bezbateriová tlačítka EnOcean, které generují potřebnou energii pro odeslání telegramu stisknutím tlačítka.
  • Možnost připojení baterie pro hlášení výpadku elektrické energie


osvetleni

 

Řídicí systémy budov

Jedná se zejména o software pro měření a regulaci pro rodinné a komerční budovy, které se snaží maximálním způsobem optimalizovat chod zdrojů pro vytápění, chlazení a ventilaci. Hlavní předností je možnost jednotného řízení jednotlivých zařízení od různých výrobců při kombinaci s obnovitelýni zdroji elektrické energie (např. fotovoltaické elektrárny).

Software je navržen po konzultaci se zákazníkem tak, aby byl jeho provoz co nejvíce hospodárný a zároveň splňoval veškeré požadavky zákazníka.

kotelna