TRIBASE electric s.r.o.

Naše společnost vychází z několikaletých zkušeností v oblasti moderních elektroinstalací, alternativních zdrojů a obchodní činnosti. Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabídnou osobní přístum a návrh řešení dle jejich požadavků. Velký důraz při návrhu řešení je kladen na ekonomický provoz, intuitivní ovládání a vysokou spolehlivost.

Naše hlavní zaměření jsou:

  • Elektrointalace (kalsické instalace, KNX, DALI)
  • Instalace fotovoltaických systému (FVE) a jejich efektivní využití
  • Instalace tepelných čerpadel
  • Měření a regulace technických zařízení budov
  • Adaptivní osvětlení v budovách 
  • Zákaznický vývoj řídicích systémů PLC 

 

E-shop je specializován ta tyto obory:

Kompenzace jalové energie (DUCATI energia)

Regulace a úspora energie (EVCO)

Přístroje a instalační systémy (TechnoelectricItalWeber)

Měřicí přístroje (IME)