Kategorie

Výrobci

Kontakty SR

amper PEHA s.r.o.
nám. Dr. A. Schweitzera 194 (areál Chirany)
916 01 Stará Turá


Nora Pániková

mobil: 0905 895 245
tel./fax: 032/ 7762741
amperpeha@amperpeha.sk